În anul 1924, a fost organizată la Smeeni o Colecție muzeală cu 100 tablouri lucrate în tuș lucrări în bronz, reorganizată în anul 1959, la etajul din actuala incintă a Căminului cultural din Smeeni. Colecția muzeală cuprindea exponate de istorie şi artă plastică transferate de la muzeul raional: mulaje din ipsos, picturi pe placaj cu scene din viaţa comunităților omenești în diferite epoci istorice, reproduceri fotografice după documente referitoare la istoria localității.

Iată ce se scria între-un articol pu­blicat în publicaţia locală „Viaţa Buzăului” : Cu sprijinul Co­mitetului raional de partid Buzău cu concursul cadrelor didactice, peste câteva zile se va inaugura în comuna Smeeni un muzeu sătesc. Aici vor fi expuse piese din agricultură, unelte –  cu care munceau pământul ţăranii cu mai bine de o sută de ani în urmă. De asemenea, muzeul va fi înzestrat cu piese mai vechi de 3-4000 de ani, găsite cu ocazia săpăturilor efectuate in acest an (1959-n.n.).

Sub semnătura invăţă­torului Ion Gh. Ţigău, unul din principalii animatori ai vieţii spirituale locale, aceeaşi publicaţie însera în 1961, articolul Muzeul din Smeeni”:

De aproape doi ani, muzeul din Smeeni se adaugă la marile realizări care au transformat infăţişarea comunei. Muzeul cuprinde pe lângă tematica şi exponatele cu caracter general exponate cu caracter istoric etnografic, documente locale, numismatică din cele mai vechi timpuri etc. De asemenea, numeroase obiective grafice şi tablouri privind transformarea socialistă a agriculturii comunei Smeeni.

In viitor, muzeul va cuprinde și fotocopii ale docu­mentelor din arhivele locale, raionale, regionale şi republicane care privesc comuna Smeeni, începând din anul 1555.

Pentru educaţia patriotică a locuitorilor comunei se va ţine un ciclu de conferințe folosind documentele cu caracter social-economic ale mișcărilor țărănești locale, îndreptate împotriva regimului burghezo-moşieresc.

In anul apariţiei aces­tui articol, 1961, muzeul avea un patrimoniu de 155 exponate.

Dar după o existenta de câțiva ani muzeul sătesc de la Smeeni se pierde în anonimat, cele mai multe exponate fiind distruse la cutremurul din 1977. Abia în 1985, cu sprijinul Muzeului județean, muzeul a fost reorganizat după criterii muzeografice şi muzeotehnice.

Se valorifica astfel o parte din patrimoniul arheologic descoperit pe teritoriul comunei, documente referitoare la istoria localităților, obiecte de etnografie şi artă populară, vernisajul oficial având loc la 27 aprilie 1985, în prezenta autorităților de partid şi de stat județene şi locale.

Din păcate, ca urmare a dezinteresului de după 1990, conducerea Muzeului Judeţean Buzău a decis retragerea exponatelor în depozitele sale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.